top of page
Sök
  • mirumsvea

Akuta fall - homeopatisk behandling

Tillstånd som har uppkommit hastigt räknas som akuta. Det kan vara en chock efter en olycka, ett fästingbett, stukningar, ormbett etc. En akut homeopatisk behandling sätts in 0-7 dygn efter det inträffade, om besvären finns kvar längre tid än så räknas det inte som akut utan semiakut eller kroniskt (långvarigt). Då krävs en djupare anamnes (genomgång av sjukdomshistoria) för att välja rätt homeopatiskt medel och då ska man boka en längre konsultation. Vid akuta tillstånd görs bedömningen utifrån det akuta läget och den bild som framträder, därför blir genomgången av anamnesen lite kortare mot homeopatisk behandling av kroniska tillstånd.

Akuta tillstånd behandlas helst på plats där homeopaten är då det är en fördel att snabbt få det homeopatiska medel som krävs vilket kan vara svårare om medlet måste skickas på posten. I större städer kan dock tillgången till medel vara större och då är det också lättare att ha konsultationen online och att man själv ansvarar för att köpa medel för akutbehandling. Medel kan också ofta beställas på www.dcg.se eller på www.scanfarma.se.


Kostnaden för den akuta konsultationen är 300 kr. Kostnad för medel tillkommer och ligger på priser mellan 75-200 kr, beroende på hur lång kur och hur potent medel som ordineras.

Om kunden själv ansvarar för inköp av medel tillkommer ingen kostnad för det.


13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page